• Phát triển tối đa tiềm năng
  • GEEK Up là đối tác xây dựng sản phẩm số
  • Cơ hội công việc

Phát triển tối đa tiềm năng

trong môi trường tôn trọng sự khác biệt

Khám phá sự đa dạng của 5 nhóm hoạt động văn hóa
level-up-1.min.png
work-1.min.png
fmu-2.min.png
fmu-1.min-2.png

GEEK Up là đối tác xây dựng sản phẩm số

giúp doanh nghiệp chuyển đổi số mạnh mẽ

590+
dự án trong nước & quốc tế
170+
sản phẩm công nghệ số
150+
đối tác tin cậy
Đa dạng sản phẩm, trong nhiều lĩnh vực
Viettel
d2o
TPBank
Karzo
Waitrr
Lộc Trời
Heineken
Nikkei

Cơ hội công việc

Ứng tuyển ngay
Tạo cơ hội cho chính mình

Bạn muốn chinh phục

Geek Adventure nhưng

chưa thấy cơ hội nào

phù hợp?

Nhận thông tin tuyển dụng mới nhất từ Geek Adventure
Theo dõi Geek Adventure tại